Ο "Τύπος Πειραιώς" μεταφέρθηκε πλέον σε νέα πλατφόρμα (www.typospeiraiws.gr). Σας περιμένουμε με μοντέρνα διάθεση.

Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014

Βυθιζόμενες μπάρες σε δύο σημεία του Πειραιά από το ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα SMILE

Βυθιζόμενες μπάρες σε δύο σημεία της πόλης
Ενεργοποιείται στον Πειραιά πιλοτικά το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SMILE
Διοργανώθηκε στον Πειραιά η 4η Συνάντηση του Ευρωπαϊκού έργου SMILE, με αντικείμενο τις «Πολιτικές και Στρατηγικές για Έξυπνες Καινοτόμες Δράσεις Διαχείρισης Αστικής Εφοδιαστικής με Στόχο Πράσινες και Ενεργειακά Αποδοτικές Πόλεις στην Περιοχή της Μεσογείου».
Ως επικεφαλής εταίρος του έργου ο δήμος Πειραιά, θα υλοποιήσει δύο πιλοτικές ενέργειες:
1. Τοποθέτηση αυτόματων βυθιζόμενων μπαρών (ως ICT Tools) σε δύο επιλεγμένα σημεία της πόλης, με τη δημιουργία των αντίστοιχων εσοχών επί των πεζοδρομίων για την εξυπηρέτηση των τοπικών εμπορικών επιχειρήσεων, τα οποία μελλοντικά θα επεκτείνει σε όλο το κέντρο της πόλης.
2. Ανασχεδιασμό των δρομολογίων των οχημάτων καθαριότητας του Δήμου για την αποκομιδή των απορριμμάτων της πόλης, ώστε να πραγματοποιείται εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση των αέριων ρύπων και βελτίωση του κυκλοφοριακού στον Πειραιά.
Στη συνάντηση συμμετείχαν με παρουσιάσεις αλλά και με παρεμβάσεις οι φορείς: Δήμος Πειραιά, ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ, ΕΣΠ, ΕΒΕΠ, ΙΤS Hellas, ΠΕΣΥΔΑΠ, Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Επαγγελματιών Φορτηγών Αυτοκινήτων Αττικής, Σωματείο Ελαφρών Φορτηγών Πειραιά, Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος, ΣΕΠ, Navigate Ltd, καθώς και ιδιώτες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών.
Στόχος του ευρωπαϊκού έργου SMILE το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Μεσογειακός Χώρος (MED), αποτελεί η ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων στρατηγικών σχεδίων και δράσεων για την υιοθέτηση ενεργειακά αποδοτικών λύσεων σε αστικές περιοχές της Μεσογείου.
Το έργο εναρμονίζεται πλήρως με τους στόχους του Στρατηγικού Προγράμματος MED και επικεντρώνεται στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των αστικών περιοχών μέσω της χρήσης «έξυπνων» και καινοτόμων τεχνολογιών._

Οι ελληνικές επιχειρήσεις που κατάφεραν να επιβιώσουν την τελευταία 50ετία
Έκδοση για τις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ακατάπαυστα τα τελευταία 50 χρόνια, ετοίμασε η Icap και όπως επισημαίνει συγκεντρώθηκαν πληροφορίες και οικονομικά στοιχεία από τη βάση δεδομένων της. Βάσει αυτών των πληροφοριών, εντοπίζονται 1.396 εταιρείες νομικής μορφής ΑΕ, ΕΠΕ καθώς και υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών, με έτος ίδρυσης από το 1964 ή και νωρίτερα, οι οποίες και εξακολουθούν να υπάρχουν μέχρι και το 2014, παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις υπέστησαν.
Για τους σκοπούς της έκδοσης, ως εταιρείες που επιβίωσαν όλα αυτά τα έτη θεωρούνται εκείνες που δεν έχουν πτωχεύσει, δεν έχουν διαλυθεί, δεν αδράνησαν, δεν απορροφήθηκαν ή συγχωνεύτηκαν από άλλες εταιρείες.
Αναλυτικότερα, από το σύνολο των μακροβιότερων ελληνικών εταιρειών ιδιαίτερη μνεία γίνεται από την Icap στις αρχαιότερες εξ αυτών.
Στην ομάδα των 30 αρχαιότερων επιχειρήσεων συμμετέχουν 4 δημόσιοι οργανισμοί και 5 ακόμη επιχειρήσεις του τομέα των (μη χρηματοπιστωτικών) υπηρεσιών, 2 τράπεζες, 9 βιομηχανικές/μεταποιητικές επιχειρήσεις και 10 εμπορικές εταιρείες.
Η μακροβιότερη εταιρεία στην Ελλάδα που συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι και σήμερα είναι τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ΑΕ, με αρχικό έτος ίδρυσης το 1828, η οποία από τη δεκαετία του ’70 έγινε ΝΠΙΔ και από το 1996 λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία.

>>> ΠΑΡΑΚΑΤΩ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ >>>

Αμέσως επόμενη κατά σειρά αρχαιότητας είναι η παλαιότερη ελληνική τράπεζα, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ (ίδρυση 1841) που αποτέλεσε και την πρώτη τράπεζα του ελληνικού κράτους και πριν την ίδρυση της Τραπέζης της Ελλάδος ήταν υπεύθυνη και για την έκδοση του νομίσματος.
Η άλλη επιχείρηση του τραπεζικού τομέα που συμμετέχει στις 30 μακροβιότερες είναι η Alpha Bank AE (αρχικά ιδρυθείσα ως Τράπεζα Καλαμών), η οποία απορρόφησε τις τραπεζικές δραστηριότητες της εταιρείας Ι.Φ. Κωστόπουλος (ιδρυθείσα το 1879) και μετονομάσθηκε σε Ελληνική Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως. Οι προαναφερθείσες τράπεζες έχουν απορροφήσει διαχρονικά πλήθος άλλων εταιρειών, αρκετές εκ των οποίων είχαν μακρόχρονη παρουσία (π.χ. η Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος που είχε ιδρυθεί το 1907 και το 2013 απορροφήθηκε από την Alpha Bank).
Οι παλαιότερες ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις που εξακολουθούν να υφίστανται είναι δύο βιομηχανίες ποτών, η εταιρεία Ν. Γ. Καλλικούνης ΑΕ (προήλθε από συγχώνευση επιχειρήσεων η παλαιότερη των οποίων ιδρύθηκε το 1850) και η εταιρεία Ι. Βαρβαγιάννης ΕΠΕ (προερχόμενη από μετατροπή παλαιάς ατομικής επιχείρησης ιδρυθείσας το 1860).
Στην ομάδα της βιομηχανίας, με βάση τον πρόσφατο κύκλο εργασιών ξεχωρίζουν η καπνοβιομηχανία Καρέλια Καπνοβιομηχανία ΑΕ (1888), η εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών οικιακών συσκευών BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ (1865) και η Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ (προήλθε από συγχώνευση εταιρειών η παλαιότερη των οποίων ήταν η Ελληνικού Πυριτιδοποιείου & Καλυκοποιείου με αρχική ίδρυση το έτος 1874).
Στην ομάδα των αρχαιότερων εμπορικών επιχειρήσεων που επιβιώνουν μέχρι τώρα, παλαιότερες είναι η DIPO ΑΕ, η οποία ασχολείται με εμπόριο ξυλείας και συνεχίζει επιχειρηματικές δραστηριότητες προϋπαρχουσών νομικών μορφών με έναρξη το 1860, καθώς και η εταιρεία Γεωργαντάς, Φ., 1864 ΑΕΒΕ, με δραστηριότητες σήμερα στο χώρο της εμπορίας καλλυντικών και συναφών ειδών.
Με βάση τον πρόσφατο κύκλο εργασιών, σε αυτήν την ομάδα ξεχωρίζουν η εταιρεία ποτών ΜΕΤΑΞΑ Σ. & Η. & Α. ΑΒΕ (ίδρυση 1888) και η ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ Μ. Γ. Α.Ε. (αρχική ίδρυση 1882) που εμπορεύεται ναυτιλιακά και βιομηχανικά εφόδια.
Στον τομέα των (μη χρηματοπιστωτικών) υπηρεσιών περιλαμβάνονται τόσο δημόσιοι οργανισμοί όσο και ιδιωτικές επιχειρήσεις με ετερόκλητη δραστηριότητα. Αρχαιότερη είναι η εταιρεία 5Ε ΑE (ίδρυση 1846) που αρχικά είχε εξορυκτική και μεταποιητική δραστηριότητα, καθώς και η Κεραμεία Αλλατίνη – Αστικά Ακίνητα ΑΕ (ιδρύθηκε το 1858 αρχικά ως κεραμοποιείο), των οποίων οι δραστηριότητες έχουν διαφοροποιηθεί ριζικά με την πάροδο του χρόνου, ενώ στην παρούσα φάση δραστηριοποιούνται κυρίως στην εκμετάλλευση ακινήτων.
Σε αυτήν την ομάδα βάσει κύκλου εργασιών ξεχωρίζει ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) ΑΕ.

Ποιοί ανέλαβαν τη διαχείριση υδρογονανθράκων
Με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος, Γιάννη Μανιάτη, ορίστηκε το δ.σ της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ ΑΕ), η οποία σύμφωνα με τον νόμο θα διαχειρίζεται τα δικαιώματα του Δημοσίου στην αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων. Επίσης, θα διοργανώνει τους διαγωνισμούς για τη σύναψη συμβάσεων έρευνας και εκμετάλλευσης, θα αξιολογεί τις αιτήσεις και θα χορηγεί τις άδειες αναζήτησης υδρογονανθράκων.
Με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου είχαν οριστεί στη θέση της προέδρου και διευθύνουσας συμβούλου της ΕΔΕΥ η καθηγήτρια του ΕΜΠ Σοφία Σταματάκη και στη θέση του αντιπροέδρου ο καθηγητής του ΑΠΘ Ανδρέας Γεωργακόπουλος.
Η θητεία τους είναι πενταετής, µε δυνατότητα ν’ ανανεωθεί µία µόνο φορά.
Οι αποδοχές θα καθοριστούν µε κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος. Η δαπάνη δε, βαρύνει τον προϋπολογισμό της εταιρείας.
Τα πέντε μέλη που ορίστηκαν με την απόφαση του κ. Μανιάτη είναι οι: Λ. Γεωργαλάς (γεωλόγος), Σ. Ξενόπουλος (χημικός μηχανικός), Α. Σδούκου (δικηγόρος), Α. Σχετάκης (γεωλόγος) και Α. Τζίκα (πολιτικός επιστήμων).

!
Όχι με μπάρες, αλλά ούτε με… κουμπάρες, δεν πολεμιέται η αυθαιρεσία! Μακάρι να είναι φτιαγμένες από αρκετά ανθεκτικό υλικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου