Ο "Τύπος Πειραιώς" μεταφέρθηκε πλέον σε νέα πλατφόρμα (www.typospeiraiws.gr). Σας περιμένουμε με μοντέρνα διάθεση.

Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

Μαίρη Παναγιωταρά… παραμένει η Ελληνίδα του σήμερα - Χωρίς δουλειά οι μισοί Έλληνες ηλικίας 15-24 ετών - Ήξερε τι έλεγε ο Σούρλας για τη νοθεία στα καύσιμα των Ενόπλων Δυνάμεων - Χριστουγεννιάτικο Bazaar Βιβλίου, με 1 ευρώ η έκδοση!

ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΕΝΑ ΔΕΙΛΙΝΟ”... ΚΛΙΚ

Μαίρη Παναγιωταρά… 
παραμένει η Ελληνίδα του σήμερα

Η ΕΡΕΥΝΑ «ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ» ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ
ΔΙΠΙΣΤΩΝΕΙ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΡΙΩΝ
Σημαντικό μέρος του ημερήσιου χρόνου 
αφιερώνουν οι γυναίκες για το σπίτι
και οι άνδρες για την εργασία τους
Άκρως παραδοσιακά εμφανίζονται ως προς την κατανομή των υποχρεώσεών τους τα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς οι γυναίκες αφιερώνουν το σημαντικό μέρος του ημερήσιου χρόνου τους για τη φροντίδα του νοικοκυριού, ενώ οι άνδρες για την εργασία τους.
Το συγκεκριμένο στοιχείο προκύπτει από τη νέα «Έρευνα χρήσης χρόνου» που διενήργησε η ΕΛΣΤΑΤ στα νοικοκυριά της χώρας από τον Μάρτιο 2013 έως τον Φεβρουάριο 2014.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, στις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη φροντίδα του νοικοκυριού καταγράφεται και η μεγαλύτερη διαφοροποίηση στην κατανομή του χρόνου μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Οι άνδρες 20- 74 ετών αφιερώνουν κατά μέσο όρο 1 ώρα και 31 λεπτά και οι γυναίκες της ίδιας ηλικιακής ομάδας 4 ώρες και 36 λεπτά.
Το 95,3% των γυναικών ασχολείται έστω και ένα δεκάλεπτο με τη φροντίδα του νοικοκυριού και της οικογένειας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες ανέρχεται σε 74%.
Από τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη φροντίδα του νοικοκυριού, οι άνδρες συμμετέχουν κυρίως στην προετοιμασία φαγητού (σε ποσοστό 38,3%), ενώ μόνο το 2,4% αυτών συμμετέχει σε εργασίες που σχετίζονται με πλύσιμο, σιδέρωμα ή επιδιόρθωση ενδυμάτων.
Ο ελεύθερος χρόνος- δηλαδή, ο χρόνος που αφιερώνεται σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την κοινωνική ζωή και αναψυχή, τα αθλήματα και τις υπαίθριες δραστηριότητες, τις τέχνες, τα χόμπι, τη χρήση τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας, τα παιχνίδια, την ενημέρωση και λοιπές εθελοντικές εργασίες- ανέρχεται σε 5 ώρες και 10 λεπτά για τις γυναίκες, και σε 6 ώρες και 24 λεπτά για τους άνδρες.
Ο μέσος ημερήσιος χρόνος ύπνου είναι 8 ώρες και 25 λεπτά, χρόνος που περιλαμβάνει τον ύπνο τη νύχτα και την ημέρα, αλλά και τον χρόνο στο κρεβάτι πριν ή και μετά τον ύπνο.
Για προσωπική φροντίδα, συμπεριλαμβανομένης της εστίασης και του ύπνου, οι άνδρες αφιερώνουν κατά μέσο όρο 14 λεπτά περισσότερο από τις γυναίκες. Συγκεκριμένα, οι άνδρες κοιμούνται 3 λεπτά περισσότερο από τις γυναίκες και αφιερώνουν 16 λεπτά παραπάνω στην εστίαση- συμπεριλαμβανομένων των γευμάτων και της κατανάλωσης ποτών, ανεξαρτήτως της τοποθεσίας. Για πλύσιμο και ντύσιμο (βούρτσισμα δοντιών, αλλαγή ενδυμάτων, προσωπική υγιεινή, ξύρισμα κ.λπ.), οι γυναίκες αφιερώνουν 6 λεπτά ημερησίως περισσότερα από τους άνδρες.
Το 47,2% των ανδρών ασκεί κάποια τέχνη/χόμπι ή κάνει χρήση των τεχνολογιών πληροφόρησης, ενώ το ποσοστό για τις γυναίκες ανέρχεται σε 29.9%.
Σε ποσοστό 28,9% οι άνδρες δηλώνουν ότι συμμετέχουν σε αθλήματα και υπαίθριες δραστηριότητες, ενώ το ποσοστό για τις γυναίκες είναι 20%.
Το 92,8% του συνολικού πληθυσμού παρακολουθεί τηλεόραση, διαβάζει εφημερίδες και περιοδικά, και ακούει ραδιόφωνο, αφιερώνοντας καθημερινά, κατά μέσο όρο, 2 ώρες και 56 λεπτά, από τα οποία, τις 2 ώρες και 33 λεπτά για παρακολούθηση- ως κύρια δραστηριότητα- τηλεόρασης, video και DVD. Επισημαίνεται ότι, περίπου το 1/3 του πληθυσμού (32,5%) αναφέρει την παρακολούθηση τηλεόρασης και ως παράλληλη δραστηριότητα, αφιερώνοντας σε αυτήν κατά μέσο όρο 28 λεπτά καθημερινά (36 λεπτά οι γυναίκες και 21 οι άνδρες).
Οι άνδρες αφιερώνουν, κατά μέσο όρο, περίπου 2,5 φορές περισσότερο χρόνο από τις γυναίκες για ανάγνωση εφημερίδων (10 λεπτά ημερησίως οι άνδρες και 4 λεπτά οι γυναίκες), ενώ οι γυναίκες περισσότερο χρόνο για ανάγνωση βιβλίων (10 λεπτά ημερησίως οι γυναίκες και 6 λεπτά οι άνδρες). Το 17,1% των ανδρών ετών διαβάζει εφημερίδες και περιοδικά και το 13,6% των γυναικών διαβάζει βιβλία.
Ο χρόνος χρήσης τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας - εξαιρουμένης της χρήσης στον χώρο εργασίας ανέρχεται σε 43 λεπτά για τους άνδρες και σε 25 λεπτά για τις γυναίκες, ενώ πιο αυξημένος (1 ώρα και 36 λεπτά) εμφανίζεται στις μικρότερες ηλικίες, δηλαδή σε άτομα ηλικίας 20 έως 24 ετών.
Το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού πληθυσμού αφιερώνει σημαντικό χρόνο για δραστηριότητες κοινωνικής ζωής. Συγκεκριμένα το 83,7% των γυναικών και το 82,1% των ανδρών αφιερώνουν τουλάχιστον ένα δεκάλεπτο καθημερινά για ανταλλαγή επισκέψεων και συζήτηση με φίλους, συγγενείς ή την οικογένεια, για συμμετοχή σε εορτές, για τηλεφωνικές συνδιαλέξεις κ.λπ.
Οι δραστηριότητες της κοινωνικής ζωής αποτελούν την πιο συνήθη παράλληλη δραστηριότητα, στην οποία συμμετέχει πάνω από το 82% του συνολικού πληθυσμού, αφιερώνοντας σε αυτήν καθημερινά, κατά μέσο όρο, 2 ώρες και 28 λεπτά.
Στην εστίαση το σύνολο του πληθυσμού αφιερώνει κατά μέσο όρο 2 ώρες και 16 λεπτά καθημερινά. Το ποσοστό συμμετοχής για το σύνολο του πληθυσμού ανέρχεται σε 99,8%, καθώς η συγκεκριμένη δραστηριότητα δύναται να έχει καταγραφεί ως δευτερεύουσα ή παράλληλη, είτε να έχει διάρκεια λιγότερη από 5 λεπτά της ώρας.
Αναφορικά με τις μετακινήσεις για δραστηριότητες κατά τον ελεύθερο χρόνο, οι άνδρες δαπανούν για τη μετακίνησή τους 24 λεπτά ημερησίως, δηλαδή, τον διπλάσιο χρόνο σε σχέση με τις γυναίκες, οι οποίες δαπανούν 12 λεπτά.
Για δραστηριότητες σχετικές με εθελοντική εργασία, το σύνολο του πληθυσμού αφιερώνει κατά μέσο όρο 7 λεπτά την ημέρα για παροχή άτυπης βοήθειας σε άλλα νοικοκυριά.
Οι κάτοικοι αγροτικών περιοχών- και κυρίως οι γυναίκες- αφιερώνουν κατά μέσο όρο 12 λεπτά την ημέρα σε θρησκευτικές δραστηριότητες, ενώ των αστικών περιοχών 5 λεπτά την ημέρα.
Το σύνολο του πληθυσμού περνά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας στο σπίτι του (18 ώρες και 17 λεπτά κατά μέσο όρο, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου για ύπνο), ενώ μεγάλο μέρος του χρόνου δαπανάται στην εργασία και σε χώρους, όπως εστιατόρια, καφετέριες, εξωτερικούς χώρους κ.λπ. για δραστηριότητες κοινωνικής ζωής.
Ο χρόνος στο σπίτι (στην κύρια ή στη δευτερεύουσα/εξοχική κατοικία) αυξάνεται αυξανομένης της ηλικίας, και ανέρχεται κατά μέσο όρο από 16 ώρες και 46 λεπτά στις ηλικίες 15 έως 24 ετών, σε 20 ώρες και 31 λεπτά για τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω. Πιο αυξημένος είναι ο χρόνος στο σπίτι για τις γυναίκες όλων των ηλικιών (19 ώρες και 24 λεπτά) σε σχέση με τους άνδρες (17 ώρες και 1 λεπτό).
Ο χρόνος που περνούν τα άτομα στον χώρο εργασίας τους είναι πιο αυξημένος για τους άνδρες και ανέρχεται για το σύνολο των ανδρών, εργαζόμενων και μη, σε 2 ώρες και 31 λεπτά, κατά μέσο όρο ημερησίως.
Ειδικότερα, για την ομάδα ηλικιών 35 έως 44 ετών ο μέσος ημερήσιος χρόνος ανέρχεται σε 4 ώρες και 21 λεπτά. Για τους εργαζόμενους άνδρες, ο μέγιστος μέσος χρόνος καταγράφεται στις ηλικίες 35 έως 44 ετών και ανέρχεται σε 5 ώρες και 22 λεπτά, ενώ για τις εργαζόμενες γυναίκες της ίδιας ηλικιακής ομάδας ανέρχεται σε 3 ώρες και 58 λεπτά.
Για μετακινήσεις, ο ημερήσιος χρόνος ανέρχεται για τον συνολικό πληθυσμό σε 1 ώρα και 2 λεπτά, ενώ ο μέσος ημερήσιος χρόνος για μετακίνηση από και προς την εργασία είναι διπλάσιος στις αστικές περιοχές (12 λεπτά ημερησίως) σε σχέση με τις αγροτικές περιοχές (6 λεπτά).


Χωρίς δουλειά οι μισοί Έλληνες ηλικίας 15-24 ετών
Στο 25,7% υποχώρησε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό της ανεργίας τον Σεπτέμβριο του 2014, έναντι 28,0% τον Σεπτέμβριο του 2013 και 26,0% τον Αύγουστο του 2014, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
Οι άνεργοι διαμορφώθηκαν σε 1.241.114 άτομα, μειωμένοι κατά 123.115 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2013 (-9,0%) και κατά 940 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2014 (-0,1%).
Το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.589.280 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 79.247 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2013 (+2,3%) και αύξηση κατά 55.085 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2014 (+1,6%).
Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, μειώθηκαν κατά 6.501 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2013 (-0,2%) και κατά 58.519 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2014 (-1,7%) και διαμορφώθηκαν στα 3.293.357 άτομα.
Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-24 ετών, αν και υποχώρησε στο 49,8% από 57,3% που ήταν τον Σεπτέμβριο του 2013. Ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών, όπου η ανεργία μειώθηκε στο 36% από 36,6%.

Ήξερε τι έλεγε ο Σούρλας για τη νοθεία 
στα καύσιμα των Ενόπλων Δυνάμεων
Πραγματικότητα και όχι σενάριο επιστημονικής φαντασίας ήταν η νοθεία στα καύσιμα τον Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο γενικός γραμματέας Διαφάνειας Γιώργος Σούρλας, μετά την άσκηση ποινικών διώξεων «σε βάρος αγνώστων στρατιωτικών του Στρατού Ξηράς για τα αδικήματα της κατ’ εξακολούθηση υπεξαίρεσης πραγμάτων που ανήκουν στο κράτος και της κατ’ εξακολούθηση νοθείας διά της από 14/11/14 παραγγελίας διενέργειας τακτικής ανάκρισης της Εισαγγελίας Στρατοδικείου Αθηνών προς την Ανακρίτρια του 2ου Τμήματος του Στρατοδικείου Αθηνών». Και τόνισε:
«Επιβεβαιώνεται με τον πιο επίσημο και κατηγορηματικό τρόπο ότι η νοθεία στα καύσιμα των Ενόπλων Δυνάμεων ήταν μια πραγματικότητα και όχι “σενάριο επιστημονικής φαντασίας”, όπως ορισμένοι ισχυρίζονταν απέναντι στις προσπάθειές μας για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Η άσκηση ποινικών διώξεων είναι μάλιστα και μια απάντηση σε όσους την τελευταία δεκαετία αντιμετώπιζαν τα καταγγελλόμενα με ανευθυνότητα, παρότι αυτά αφορούσαν στον ιδιαίτερα ευαίσθητο χώρο της Εθνικής Άμυνας.
Η νοθεία στα καύσιμα των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί πλέον θλιβερό παρελθόν και τώρα αναμένουμε και είναι επιβεβλημένο να βρεθούν οι ένοχοι, όσο «άγνωστοι» και αν είναι, να υποστούν τις συνέπειες των πράξεών τους και να επιστρέψουν τα χρήματα που καταχράστηκαν.
Δεδομένου όμως ότι τα κυκλώματα των επιτηδείων είναι αδίστακτα, πρέπει να συνεχιστούν οι σχετικοί έλεγχοι από το Σ.Δ.Ο.Ε. και να ενημερώνονται τακτικά οι οικονομικοί εισαγγελείς.
Στη Γενική Γραμματεία Διαφάνειας θα συνεχίσουμε τον αγώνα για την πάταξη των φαινομένων διαπλοκής και διαφθοράς που οδήγησαν τη χώρα στη χρεωκοπία και σύντομα αναμένεται να τεθεί τέρμα και στη δράση των κυκλωμάτων λαθρεμπορίας των καυσίμων».

Του Αγίου Σπυρίδωνα, σήμερα…
Αργία σήμερα στον Πειραιά, λόγω της εορτής του Αγίου Σπυρίδωνος - πολιούχου της πόλεως και θα υπάρξουν κάποια κυκλοφοριακά προβλήματα, λόγω της Λιτάνευσης της Ιερής Εικόνας, που θα γίνει στις 11 το πρωί και για τα οποία θα φροντίσει η Τροχαία, όπως:
1. Δεν επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων από τις 07.00 έως τις 13.00 στην Ακτή Μιαούλη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μπουμπουλίνας και Βασ. Γεωργίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας
2. Θα διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων από στους δρόμους:
- Ακτή Μιαούλη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Βασ. Γεωργίου και 2ας Μεραρχίας
- 2ας Μεραρχίας, στο τμήμα της μεταξύ της Ακτής Μιαούλη και της λεωφόρου Ηρώων Πολυτεχνείου
- Ηρώων Πολυτεχνείου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών 2ας Μεραρχίας και Βασ. Γεωργίου
- Βασ. Γεωργίου, στο τμήμα της μεταξύ της Ακτής Μιαούλη και λεωφόρου Ηρώων Πολυτεχνείου.

Η ΕΣΕΕ τίμησε χθες Σαμαρά και Βρούτση

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) παρουσίασε στο ξενοδοχείο Hilton, για 14η συνεχή χρονιά την Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου που είχε επετειακό χαρακτήρα με αφορμή τα 20 χρόνια από την ίδρυση της Συνομοσπονδίας. Η Έκθεση εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ), το οποίο κλείνει φέτος 7 χρόνια ερευνητικού έργου με αποστολή την επιστημονική τεκμηρίωση των θέσεων της ΕΣΕΕ.
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του Ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και μίλησε για την επικαιρότητα κάνοντας παράλληλα έναν απολογισμό των πεπραγμένων της Κυβέρνησης.
Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης, με την ευκαιρία της εκδήλωσης και της 20ετούς παρουσίας της Συνομοσπονδίας στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας απένειμε προς τον Πρωθυπουργό σχετική τιμητική πλακέτα.
Η αξιωματική αντιπολίτευση εκπροσωπήθηκε από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Σταθάκη.
Παρευρέθηκαν επίσης, ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας, ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, οι υφυπουργοί Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Νότης Μηταράκης και Γεράσιμος Γιακουμάτος, βουλευτές και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων, ο γ.γ. Εμπορίου Στέφανος Κομνηνός, ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Σιούφας, πρώην πρόεδροι της ΕΣΕΕ, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος Κωνσταντίνος Μίχαλος, πρόεδροι Επιμελητηρίων, πρόεδροι φορέων και οργανώσεων και πολλοί άνθρωποι του επιχειρηματικού κόσμου.
Το πρωί είχε προηγηθεί στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Κοινωνικοί Εταίροι και Δημόσιος Διάλογος: Η σημασία της επιστημονικής και ερευνητικής τεκμηρίωσης», με τους επιστημονικούς διευθυντές των Ινστιτούτων των κοινωνικών εταίρων, ο συντονισμός του οποίου έγινε από τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρο ΔΣ του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Νίκο Δεμερτζή. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, υπεγράφη πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του ΙΝΕΜΥ και του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών.
Κατά τη διάρκεια των πρωινών εργασιών, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης απένειμε τιμητική πλακέτα στον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννη Βρούτση για το συνολικότερο έργο του στο υπουργείο και ειδικότερα για τη δημιουργία του συστήματος «Περσέας», του πρώτου ηλεκτρονικού λευκού μητρώου συνεπών επιχειρήσεων προκειμένου αυτές να επιβραβεύονται έμπρακτα μέσα από την εξαίρεσή τους από ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας, διοικητικές διευκολύνσεις και μειωμένη καταβολή του μη μισθολογικού κόστους των εργαζομένων τους.
Στο πλαίσιο της παρουσίασης της Ετήσιας Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου 2014 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ημερίδα σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Εισαγωγέων Τροφίμων – Ποτών Εξωτερικού (ΣΕΛΕΤΡΟΠΕ) για την εξωστρέφεια των εμπορικών επιχειρήσεων.
Τα κεντρικό συμπέρασμα που προέκυψε από τα αποτελέσματα της Ετήσιας Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου για 2014 δείχνει την καταγραφή αντίρροπων τάσεων μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων. Το 2013 και το 2014 ήταν δύο δύσκολες χρονιές για όλους και ιδίως για τους μικρομεσαίους, ενώ για το 2015 υπάρχει αισιοδοξία από τους «μεγαλύτερους», αβεβαιότητα από τους «μικρότερους», αλλά σταθεροποίηση της αγοράς για όλους.

Πώς πρέπει να δηλώνεται το ωράριο των εργαζομένων
Σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στο σύστημα «Εργάνη» συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού μόνο ως προς τα στοιχεία που μεταβάλλονται το αργότερο έως και την ίδια ημέρα της μεταβολής και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους.

Αυτό προβλέπει η εγκύκλιος της γ.γ. του υπουργείου Εργασίας Άννας Στρατινάκη η οποία δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια. Η αλλαγή πηγάζει από τη νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή και η οποία υποχρεώνει όλες τις αλλαγές ωραρίου να δηλώνονται πριν ξεκινήσει να απασχολείται ο εργαζόμενος.
Το μέτρο, το οποίο ισχύει από 08/12, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4310/2014 στο ΦΕΚ, αποσκοπεί στο να περιοριστεί το φαινόμενο εργαζόμενοι να δηλώνονται στα χαρτιά ως τετράωροι αλλά στην πραγματικότητα να απασχολούνται ως oκτάωροι εις βάρος των ασφαλιστικών ταμείων.
Η εγκύκλιος της κ. Στρατινάκη προβλέπει ότι καταργείται και η υποχρέωση τήρησης και συμπλήρωσης, εκ μέρους του εργοδότη, του Ειδικού Βιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών. Αντίθετα, ο εργοδότης θα υποχρεούται να τηρεί το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών. Σε αυτό, θα πρέπει να καταχωρείται η υπερωριακή απασχόληση που πραγματοποιείται εντός των νομίμων ορίων που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ανά κατηγορία εργαζομένων, η οποία καθίσταται νόμιμη μόνο με την καταγραφή της στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών. Ακόμη τονίζεται ότι εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση του εργοδότη να γνωστοποιεί στο Σ.ΕΠ.Ε. ηλεκτρονικά, μέσω του Π.Σ. «Εργάνη» και εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα, το σύνολο των νομίμων υπερωριών που πραγματοποιήθηκαν, ανά εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα.

Ημέρες και ώρες 
λειτουργίας των μαγαζιών κατά τις γιορτές
Από σήμερα στον Πειραιά και από αύριο στην Αθήνα, αρχίζει το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων, που περιλαμβάνει και την κυριακάτικη λειτουργία των καταστημάτων στις 14 και 21 Δεκεμβρίου.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς έχει αποστείλει στα μέλη του ενημερωτική επιστολή σχετικά με το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων, που προτείνει να ισχύσει από την Παρασκευή 12/12 έως και την Τετάρτη 31/12/2014. Είναι το ακόλουθο:
Παρασκευή 12/12 : 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.
 Σάββατο 13/12 : 9.00 π.μ. - 4.00 μ.μ.
 ΚΥΡΙΑΚΗ 14/12 : 11.00 π.μ. - 4.00 μ.μ.
 Δευτέρα 15/12 : 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.
Τρίτη 16/12 : 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.
Τετάρτη 17/12 : 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.
Πέμπτη 18/12 : 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.
Παρασκευή 19/12 : 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.
Σάββατο 20/12 : 9.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/12 : 11.00 π.μ.- 6.00 μ.μ.
Δευτέρα 22/12 : 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.
Τρίτη 23/12 : 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.
Τετάρτη 24/12 : 9.00 π.μ. – 6.00 μ.μ.
(Παραμονή Χριστουγέννων)
Πέμπτη 25/12 : ΚΛΕΙΣΤΑ
Παρασκευή 26/12 : ΚΛΕΙΣΤΑ
Σάββατο 27/12 : 9.00 π.μ. – 6.00 μ.μ.
Κυριακή 28/12 : ΚΛΕΙΣΤΑ
Δευτέρα 29/12 : 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.
Τρίτη 30/12: 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.
Τετάρτη 31/12: 9.00 π.μ. – 6.00 μ.μ.
(Παραμονή Πρωτοχρονιάς)
Πέμπτη 1/1: ΚΛΕΙΣΤΑ
Παρασκευή 2/1: ΚΛΕΙΣΤΑ
Από το Σάββατο 3/1/2015, επανέρχεται το χειμερινό ωράριο που ακολουθείται από τα καταστήματα του Πειραιά.
Στην Αθήνα το προτεινόμενο ωράριο είναι:
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου: 09:00 - 18:00
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου: 11:00 - 18:00 (Τα πολυκαταστήματα - εμπορικά κέντρα θα λειτουργήσουν έως τις 20:00)
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου: 09:00 - 21:00
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου: 09:00 - 21:00
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου: 09:00 - 21:00
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου: 09:00 - 21:00
Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου: 09:00 - 21:00
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου: 09:00 - 18:00
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου: 11:00 - 18:00
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου: 09:00 - 21:00
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου: 09:00 - 21:00
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου: 09:00 - 18:00
Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου (Χριστούγεννα): ΚΛΕΙΣΤΑ
Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου (β' μέρα Χριστουγέννων): ΚΛΕΙΣΤΑ
Σάββατο 27 Δεκεμβρίου: 09:00 - 20:00
Κυριακή 28 Δεκεμβρίου: ΚΛΕΙΣΤΑ
Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου: 09:00 - 21:00
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου: 09:00 - 21:00
Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου: 09:00 - 18:00
Πέμπτη 1η Ιανουαρίου: ΚΛΕΙΣΤΑ
Την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2015 τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά λόγω της εργασίας της Κυριακής 21.12.2014.
Για την λειτουργία της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου θα δοθεί εκ περιτροπής στο προσωπικό μια ημέρα αναπληρωματικής ανάπαυσης.

Η Ψυττάλεια κινδυνεύει να μετατραπεί σε χαβούζα
Παρέμβαση για το θέμα της μεταφοράς λυμάτων των περιοχών της νοτιοανατολικής Αττικής στο ΚΕΛ Ψυττάλειας έκανε ο αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Γιώργος Γαβρίλης με αφορμή την απόφαση της ΕΥΔΑΠ να αναθέσει την εκπόνηση μελέτης για να εξεταστεί η δυναμικότητα του Κέντρου.
Ο αντιπεριφερειάρχης Πειραιά σε επιστολή του προς τον υπουργό ΠΕΚΑ Γιάννη Μανιάτη εκφράζει την αντίθεση του συνόλου των φορέων της περιοχής στη μεταφορά λυμάτων των περιοχών της νοτιοανατολικής Αττικής στο ΚΕΛ Ψυττάλειας επισημαίνοντας ότι:
«Η λύση μεταφοράς λυμάτων από τη Νότιο και Ανατολική Αττική σε αποστάσεις, που φτάνουν και ξεπερνούν τα 50 χιλιόμετρα αντίκειται στις βασικές επιστημονικές και τεχνικές αρχές διαχείρισης λυμάτων, δηλαδή την εγγύτητα στον τόπο παραγωγής, το κόστος λειτουργίας και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους».
Ακόμα, στην επιστολή σημειώνονται ως αποτρεπτικοί παράγοντες για ένα τέτοιο έργο: α) το υψηλό κόστος κατασκευής και λειτουργίας των αναγκαίων υποδομών για μεταφορά λυμάτων στην Ψυττάλεια και β) ο σοβαρότατος περιβαλλοντικός κίνδυνος για ολόκληρο τον Σαρωνικό.
Να σημειωθεί ότι ήδη η ΕΥΔΑΠ καταβάλει μεγάλο κόστος για την απομάκρυνση της παραγόμενης λυματολάσπης από το ΚΕΛ Ψυττάλειας, το οποίο επίσης θα αυξηθεί, με άμεσες συνέπειες για όλους τους κατοίκους της Αττικής, εφ’ όσον γίνουν περισσότερες οι ποσότητες λυμάτων που καταλήγουν εκεί και κατ’ επέκταση της παραγόμενης λυματολάσπης.


“Second hand” και LNG “έκλεψαν το ‘14
Πηγή: theseanation.gr
Έλληνες και Νορβηγοί, είναι οι δύο πρώτοι στη ναυτιλία που το 2014 έκαναν τις μεγαλύτερες σε αριθμό αγορές πλοίων “second hand” ενώ την ίδια περίοδο οι Έλληνες διακρίθηκαν και στον τομέα των πλοίων μεταφοράς υγροποιημένων αερίων.
Μέσα στο 2014 γνωστοποιήθηκαν παραγγελίες από μεγάλες ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων για κατασκευή πλοίων μεταφοράς υγροποιημένων αερίων, γεγονός το οποίο στατιστικά έρχεται να μειώσει ηλικιακά το στόλο που υφίσταται στον συγκεκριμένο τομέα αλλά και ποσοτικά να τον αυξήσει, καθώς η διεθνής αγορά παρουσιάζει ζήτηση για πλοία του τομέα λόγω της γενικότερης στροφής στην χρήση φιλικότερων μορφών ενέργειας προς τα περιβάλλον.
Κύριο πεδίο δραστηριότητας μέσα στο 2014 για τα πλοία της κατηγορίας, αγορές της Ασίας με ιδιαίτερη έμφαση εκείνη της Κίνας η οποία και παρουσιάζει προοπτικές αφού η κινεζική κυβέρνηση εφαρμόζει πρόγραμμα με ορίζοντα πενταετίας χρήσης υγροποιημένων αερίων με προφανή στόχο να περιστείλει την ατμοσφαιρική ρύπανση.


Χριστουγεννιάτικο Bazaar Βιβλίου, με 1 η έκδοση!
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στο ΣΕΦ τα εγκαίνια του Χριστουγεννιάτικου Bazaar βιβλίου που διοργανώνει ο Ρ/Σ Βήμα 99,5 για πρώτη φορά στον Πειραιά, μετά από πρόσκληση του δημάρχου Γιάννη Μώραλη. Και όλα τα έσοδα του Bazaar θα διατεθούν στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση για τους άπορους πολίτες του Πειραιά.
Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν εκτός του δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός και δημοτικός σύμβουλος Πειραιά Βαγγέλης Μαρινάκης, ο αντιδήμαρχος Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών Χρήστος Αγραπίδης, η αντιδήμαρχος Οικονομικών Αθηνά Γλύκα-Χαρβαλάκου, η πρόεδρος της ΚΟ.Δ.Ε.Π. Κορίνα Λαουλάκου, ο δημοτικός σύμβουλος Πειραιά Αντώνης Νικοπολίδης κ.ά.
Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας βρέθηκαν οι παίκτες της ομάδας ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού Δημήτρης Διαμαντάκος και Ομάρ Ελαμπντελαουί και της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού Γιώργος Πρίντεζης και Γιάννης Παπαπέτρου.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του τετραήμερου Χριστουγεννιάτικου Bazaar θα πραγματοποιούνται καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς επισκέπτες έχει στηθεί ένας ειδικά διαμορφωμένος παιδότοπος.
Το Χριστουγεννιάτικο Bazaar στο οποίο οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να αγοράσουν ένα βιβλίο ανάμεσα σε 250.000 τίτλους των εκδόσεων του ΔΟΛ, με μόλις 1 ευρώ, θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου με είσοδο ελεύθερη για όλους (10:00 - 21:00).
Οι εκδηλώσεις Χριστουγεννιάτικου Bazaar, είναι οι εξής:
ΣΗΜΕΡΑ
Το ελληνικό μουσικό σύνολο KOMPANIA θα τραγουδήσει μοναδικά ρεμπέτικα και σμυρνέϊκα τραγούδια.
ΣΑΒΒΑΤΟ
-Το Θέατρο Πόρτα και η ηθοποιός Ξένια Καλογεροπούλου θα διαβάσουν παραμύθια και θα παρουσιάσουν το έργο "Τα καινούρια ρούχα του Αυτοκράτορα".
-Η Παιδική Σκηνή του Θεάτρου του Νέου Κόσμου.
-Η θεατρική ομάδα Ντουθ θα παρουσιάσει την παιδική παράσταση "Ονειροφάγος".
-Ο Μουσικός Όμιλος των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων και η Χορωδία Graduarti (απόφοιτοι των Σχολείων) θα παρουσιάσουν το νέο έργο του ποιητή παραμυθιών Ευγένιου Τριβιζά.
-Ο Χρήστος Νικολόπουλος σε μια ελληνική λαϊκή βραδιά με τους ερμηνευτές Κώστα Καραφώτη, Ζωή Παπαδοπούλου και το συγκρότημα Κίτρινα Ποδήλατα.
ΚΥΡΙΑΚΗ
-Το Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο Σκιών Θανάση και Κώστα Σπυρόπουλου.
-Η Φιλαρμονική του Δήμου Πειραιά.
-Η Παιδική Θεατρική Σκηνή Ακαδημίας Πλάτωνος θα παρουσιάσει το αγαπημένο παραμύθι "Η Βασίλισσα του Χιονιού", του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν.
-Η Παιδική Χορωδία Σπύρου Λάμπρου.
-Η Καμεράτα-Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου